Dünyanın nelerden yapılmış olduğunu ve en temel seviyede nasıl çalıştığını anlamak parçacık fiziğinin görevidir. Parçacık fiziğinde kullanılan aletler (parçacık hızlandırıcılarında ve yeraltı laboratuvarlarında yapılan deneyler yanı sıra uzay gözlemleri) daha önce mümkün olmayan keşifleri olası kılarlar. Tüm dünyadan üniversitelere ve laboratuvarlara bağlı binlerce biliminsanı, madde, enerji, uzay ve zamanın en temel fiziğini araştırmak için kullanılan algıç ve hızlandırıcıları tasarlamak, imal etmek ve kullanmak için işbirliği yaparlar. Onlar hepbirlikte, dünya çapında ortak bir keşif programı dahilinde, çevremizdeki dünyanın daha iyi anlaşılmasını ve topluma sayısız fayda sağlarlar. Keşif ışıldakları, evrenin gizemine ve güzelliğine düşen yeni bir ışığın şafağında, parçacık fiziği kü